Viziunea bisericii

Concretizată în câteva cuvinte

Misiunea bisericii

Biserica Creştină „Vestea Bună” îşi propune să-L glorifice pe Dumnezeu prin aducerea oamenilor într-o relaţie personală şi profundă cu Isus Hristos.

Valorile bisericii

  1. Comuniunea cu Dumnezeu
  2. Legătura cu alți credincioși
  3. Influenţa asupra celor nemântuiţi

Strategia bisericii

Strategia noastră constă în crearea unor contexte, în care oamenii să aibă comuniune cu Dumnezeu, legătură cu alți credincioşi, influență asupra semenilor nemântuiți.

Comuniunea cu Dumnezeu constă în:
  • Închinare
  • Învățătură biblică

Legătura dintre credincioși constă în:
  • Socializare
  • Ajutor reciproc
  • Echipare spirituală

Influența asupra celor nemântuiți constă în:
  • Relații constructive cu oameni nemântuiți
  • Întruniri ecleziale în cadrul cărora Evanghelia să fie prezentată ca soluție la problemele ființei umane.


Peste toate acestea, chemăm ajutorul și călăuzirea lui Dumnezeu.