DEPARTAMENTUL DE EVANGHELIZARE ȘI MISIUNE

Noi credem că scopul existenței Bisericii este răspândirea Evangheliei,
pentru mântuirea oamenilor, prin jertfa Domnului Isus Hristos

Pentru realizarea acestui obiectiv, Biserica ’’Vestea Bună’’ își propune ca, prin membrii ei, să vestească Evanghelia în București, în orașele și sarele din România, și până la Marginile Pământului.

Departamentul de evanghelizare și misiune are în obiectiv:

 • Mobilizarea membrilor bisericii la evanghelizare și misiune
 • Chemarea bisericii la rugăciune, pentru lucrători la seceriș
 • Dezvoltarea unor strategii ale bisericii de evanghelizare și misiune
 • Organizarea Conferinței anuale de misiune a bisericii
 • Organizarea unor slujbe speciale de evanghelizare ale bisericii
 • organizarea unor evenimente de evanghelizare ale bisericii, în afara bisericii
 • Organizarea și desfășurarea unor evenimente de misiune pe termen scurt în alte țări
 • Trimiterea și susținerea în misiune a unor misionari din biserică
 • Adoptarea și susținerea în misiune a unor misionari din alte biserici
 • Susținerea, constantă, în rugăciune a misionarilor

Comitetul de misiune al Bisericii ’’Vestea Bună’’ este compus din:

 • Emil Meștereagă
 • Rick Cunningham
 • George Robitu
 • Elena Diana Miron

Kairosul Bisericii secolului XXI

’’…Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.’’ (2 Corinteni 6.2).

Kairos este termenul folosit în Greaca veche pentru a desemna timpul potrivit sau oportunitatea pentru realizarea unui anumit lucru.

În Biblie kairos este folosit pentru a exprima timpul potrivit acordat de Dumnezeu omului pentru primirea mântuirii. Folosirea sa indică faptul că Dumnezeu acordă prilejul sau șansa oamenilor de a auzi Evanghelia mântuirii (2 Corinteni 6.2)

Mântuitorul Isus Hristos a venit la vremea potrivită în istoria omenirii, pentru a deveni Salvatorul omului din starea de păcat și de la pierzarea determinată de aceasta (Galateni 4.4; Evrei 1.1-2).

Începutul predicării lui Isus Hristos a fost la împlinirea vremii, când pocăința și acceptarea Evangheliei însemna debutul Împărăției lui Dumnezeu, în viața oamenilor care vor crede în El și în lume (Marcu 1.15).

Prilejul lui Dumnezeu sau timpul oportun acordat omului pentru mântuire trebuie recunoscut și folosit. Pierderea prilejului acordat pentru mântuire poate fi urmată de pieire și de regretele profunde datorate refuzului de a folosi șansa oferită de Dumnezeu.

Kairos reprezintă și vremea potrivită sau prilejul oportun de vestire a Evangheliei de către Biserică, în general, și de fiecare credincios, în particular.

Răscumpărați vremea este imperativul transmis de Apostolul Pavel credincioșilor din Efes (Efeseni 5.16). Există o vreme potrivită în care Evanghelia trebuie vestită oamenilor. Irosirea acelui timp oportun poate însemna pierderea prilejului mântuirii și a șansei oamenilor de a fi mântuiți.

Noi, Biserica secolului XXI suntem responsabili de a propovădui Evanghelia acestei generații contemporane.

Natura trecătoare a vieții, încercările disperate ale vrășmașului de a-i ține pe oameni departe de auzirea Evangheliei mântuirii și vremea revenirii iminente a lui Hristos sunt factorii care ne determină să nu irosim nici o ocazie, ci să vestim Evanghelia celor din generația noastră.