DEPARTAMENTUL DE ÎNCHINARE

A bisericii Vestea Bună

Viziunea închinārii

Noi credem că închinarea este un mod de viață, expresia unei relații de părtașie cu Mântuitorul, ce se materializează prin totalitatea acțiunilor, faptelor, vorbelor și a gândurilor care îl slăvesc, îl înalță și îl glorifică pe Dumnezeu, raportat la voia lui.

… vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindca astfel de închinători dorește și Tatăl. Ioan 4:23

Implicațiile închinării

Închinarea în cadrul întâlnirilor publice se realizează prin rugăciune, laudă prin cântare, poezii, dărnicie, studiu biblic, mese frățești, activități relaționale pe diferite teme, cu mărturii specifice. – Fp 2:42-44

În cadrul întâlnirilor publice, Biserica Vestea Bună se implică activ in închinare prin:

 • Cor 
 • Grupuri de tineri
 • Grupuri de adolescenti
 • Grupuri de copii
 • Cor bărbătesc
 • Soliști
 • Recitatori
 • Îndemnuri la rugăciune
 • Transmiterea mesajului mesajului biblic

Închinarea se manifestă permanent într-un mod personal, cu familia, cu prietenii apropiați, cu grupurile de casă și nu in ultimul rând în cadrul întâlnirilor din cadrul întâlnirilor publice a trupului lui Hristos. – Ps 78:3-7

Scopul/obiectivele închinării

 1. Glorificarea lui Dumnezeu – Ps 103:1, Ef 1:3, Hab 3:17-18
 2. Experimentarea prezenţei lui Dumnezeu – Mat 18:20, 2 Cron 7:3
 3. Experimentarea harului lui Dumnezeu – Ps 22:3, 2 Cron 5:12-14
 4. Conducerea bisericii în prezența lui Dumnezeu – Ioan 16:33, Ioan 10:10, Ps 122:1
 5. Transformā credinciosul, nu doar produce emoții – 1Cor. 12:7, 1Cor. 14:24-25
 6. Motivează slujirea – Ios 6:13-16, 20, 2 Cron 20:20-26
 7. Împlinirea planului lui Dumnezeu în mod personal și comunitar – Ps. 149:4, 1 Cor 14:26

Închinarea este expresia vieții credincioșilor printr-o atitudine de ascultare născută din dragoste, în urma darului mântuirii primit prin Isus Hristos care sălăsluiește în mod divin în omul născut la o viață nouă duhovnicească. – Rom. 12:1-2