Departamentele de slujire

Din cadrul comunității locale

Cele trei componente majore ale vieții bisericii(comuniunea cu Dumnezeu, părtășia și misiunea) se manifestă în viața bisericii prin:
  • Activitatea departementelor
  • Întruniri de grupuri
  • Slujbe publice

A. Departamente

Departamentul de închinare

Lider senior: Daniel Epure

Departamentul de misiune & evanghelizare

Lider senior: Pastor Emil Meștereagă

Departamenul de acțiuni sociale

Lider senior: Pastor Adrian Jurj

Departamentul de copii, adolescenți și tineret

Lider senior: Diacon Alin Pănican

Lider secund: Andy Eduard Piftor

B. Grupuri

Categorii de grupuri
  • Inițiere, destinate pregătirii celor convertiți pentru botezul în apă.
  • Consolidare, în care cei botezați în ultimii 2 ani să fie consolidați în trăirea creștină.
  • Părtășie, în care credincioșii se edifică spiritual prin relații constructive și ajutor spiritual. Grupurile de slujire pot funcționa și ca grupuri de părtășie, atunci când se reunesc cu acest scop.
Activități specifice întâlnirilor de grup:
  • Studiu pe cărți sau teme biblice predicate în cadrul serviciului duminical
  • Componenta slujirii
  • Promovarea de lideri prin succesiune, la recomandarea liderilor aflați în slujbă.

C. Slujbe publice