Articole

Pentru suflet

Meditație la Marcu 16:1-8
Să nu-l mai căutăm pe Hristos acolo unde ni l-au pus alții!

De , în 21/03/2020

Pentru cei mineralizați deja în necredința lor, turbulențele vieții nu reprezintă decât argumente suplimentare pentru alegerea lor de a persista în această stare. Dar nu la aceștia aș dori să mă refer în rândurile de mai jos. Afectați de derive existențiale sunt și cei care cred și sunt angajați într-un parcurs spiritual al cunoașterii lui […]

Meditație la Marcu 14:53-65

De , în 19/03/2020

În nenumărate rânduri, Hristos ne-a avertizat că în lume vom avea necazuri, că vom fi urâți de toți, așa cum și El a fost urât și respins, și că ucenicia la care El ne cheamă înseamnă, în esență, purtarea crucii, alături de El.

„În noaptea aceasta toți vă veți poticni” (Marcu 14.26-31)
O REFLECȚIE BIBLICĂ DIN ZIUA DECRETĂRII STĂRII DE URGENȚĂ

De , în 16/03/2020

O criză scoate la iveală aspecte nebănuite și neștiute ale ființelor noastre lăuntrice. Ne îngrozim, uneori, când constatăm, sub presiunea adversităților, patima purulentă ce zăcea necunoscută în adâncimea sufletelor noastre.  Speranța următorilor lui Hristos, însă, nu este în capacitățile lor intrinseci de a controla furia dezlănțuită a emoțiilor lor negative sau de a desface ochiurile încâlcite ale năvodului vieții. Speranța lor este în victoria definitivă și incontestabilă pe care Salvatorul lor, Isus Hristos, a repurtat-o asupra răului universal prin moarte sacrificială și înviere.

Valoarea Cuvântului lui Dumnezeu

De , în 12/01/2019

Caracterul supranatural al Cuvântului lui Dumnezeu se remarcă prin autoritatea sa de a comunica în mod activ cu cititorul. Biblia ne descoperă atât voia lui Dumnezeu, cât şi starea noastră lăuntrică, oferindu-ne, în acelaşi timp, şi puterea necesară înfăptuirii mesajul primit. Prin aceasta se distinge profund de toate celelalte cărţi. Frumuseţea Bibliei constă în cuvintele […]