Iminența revenirii lui Isus Hristos

, 23/03/2020

Isus a afirmat că sfârşitul omenirii va fi când Evanghelia va ajunge la marginile pământului. Logica acestei afirmaţii părea atunci aproape imposibil de conciliat cu imaginea fecioarelor înţelepte aflate în proximitatea întâlnirii cu mirele dar în stare pasivă/de adormire:

Cum va fi transmisă Evanghelia dacă agenţii ei sunt inactivi?
Cum va fi condusă Evanghelia mai departe fără misionari pe teren?

Astăzi, spaţiul virtual, atât de familiar omului modern, oferă accesul la informaţii aproape nelimitate, de pe întreg globul, printre care se regăsesc şi informaţiile referitoare la credinţă. Probabil că şi la acest aspect s-a referit Domnul când a vorbit de agricultor care, după ce a semănat, independent de acţiunile ulterioare ale acestuia, sămânţa, într-un chip tainic, se dezvoltă conducând spre rodul Împărăţiei lui Dumnezeu.

Răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu independent de priceperea şi preocuparea omenească relevă supremaţia şi călăuzirea lui Dumnezeu

În toată istoria lumii nu a fost surprins niciun moment ca acesta pe care-l trăim ca, liderii religioşi de pe întreg pământul să pună cu mâinile lor lacătul pe biserici, într-un timp record. În acelaşi timp nu credeam că va mai apărea vreun nume care să surclaseze în importanţă nume sonore ca Isus sau internet. În privinţa aceasta se ridică întrebarea:

Cum şi cât va rezista biserica fără pastori activi (cel puţin în felul în care au fost până acum) şi cu biserici închise?

Niciodată biserica nu-şi va pierde Păstorul deoarece acesta este nelimitat în putere şi înţelepciune iar prin dragostea Sa jertfitoare, biserica beneficiază de viaţă din belşug!

Dacă noi ca pastori ne simţim limitaţi mai mult ca oricând în slujirea bisericii, ştim că acest Cuvânt invincibil al Scripturilor nu este legat, şi va lucra la inimile credincioşilor pentru a-i întări şi pentru a-i pregăti pentru întâlnirea cu Isus.

Felul în care biserica va supravieţui iar Cuvântul Vieţii va ajunge până la marginile pământului va revela călăuzirea minunată a lui Dumnezeu!

Cei care aţi văzut harta online a răspândirii virusului pe glob, aţi observat că acesta a ajuns literalmente până la marginile pământului. Sunt câteva porţiuni din Africa prin care acest virus încă n-a trecut, probabil că acolo sunt zone deşertice. Acum, dacă virusul acesta nemilos s-a răspândit atât de repede, cu atât mai repede a fost răspândită vestea despre el. Iar dacă acest subiect al epidemiei atât de nou, a ajuns atât de cunoscut, într-un timp atât de scurt, cu cât mai mult Cuvântul vieţii va ajunge, într-un timp scurt până la marginile pământului!

Greu găseşti civilizaţii care să nu fi auzit de Isus şi, poate cu ocazia acestei pandemii, vestea despre prevenirea infectării să poarte concomitent, prin mijlocul mass-mediei digitale, şi Vestea Bună a Evangheliei.

Este lesne de înţeles că suntem la un pas mic de evenimentul revenirii lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu prin Amos ne vorbeşte:

„Pregăteşte-te să-l întâlneşti pe Dumnezeul tău.”

Omenirii i s-a dat un răgaz prielnic să se gândească la fragilitatea şi incapacitatea ei de a-şi păstra viaţa. Hristos rămâne Singurul care poate oferi viaţa veşnică. Această precipitare a evenimentelor nu reprezintă o ameninţare pentru cei ce iubesc venirea lui Isus ci un indiciu clar că

revenirea lui Hristos este iminentă.

Această realitate reprezintă un motiv consistent pentru efectuarea ultimilor pregătiri…