Articole

Pentru suflet

Tentații pe fond de criză.
O reflecție la ispitirea Mântuitorului (3)

De Terinte Ciprian, în 10 aprilie 2020

Ispitirea lui Dumnezeu este încercarea omului de a-l determina pe Dumnezeu să acționeze în favoarea sa, folosind ca instrument de constrângere o promisiune divină. Este încercarea de a-l manipula pe Dumnezeu. Este așteptarea nesăbuită a făpturii create ca făgăduința Creatorului să funcționeze mecanic, chiar și atunci când voința suverană a acestuia este nesocotită. Uneori, capitularea în fața acestei tentații ia chipul grotesc al escrocheriei spirituale. „Dacă Dumnezeu m-ar iubi așa cum pretinde în Sfânta Carte, mi-ar îndeplini cutare dorință.” Acest derapaj spiritual se produce atunci când încercăm să ne prevalăm de promisiunea divină disociind-o de porunca divină privitoare la conjunctura în care ne găsim.

Tentații pe fond de criză.
O reflecție la ispitirea Mântuitorului (2)

De Terinte Ciprian, în 3 aprilie 2020

Pe unii dintre noi ne-a străbătut, poate, un fior de bucurie atunci când am auzit că în zilele acestea plenul Camerei Deputaților dezbate o inițiativă legislativă care prevede amânarea achitării ratelor la bănci, a chiriilor, a utilităţilor, a serviciilor de telecomunicație şi plafonarea preţurilor la alimente şi medicamente. Întunecata faimă a formațiunilor politice care au […]

Tentații pe fond de criză.
O reflecție la ispitirea Mântuitorului (1)

De Terinte Ciprian, în 28 martie 2020

Oricât de legitimă ar fi nevoia generată de criză, ea nu trebuie împlinită decât pe căile circumscrise voii divine, revelată în Sfintele Scripturi. Scopul nu scuză mijloacele!

Iminența revenirii lui Isus Hristos

De Adrian Jurj, în 23 martie 2020

Omenirii i s-a dat un răgaz prielnic să se gândească la fragilitatea şi incapacitatea ei de a-şi păstra viaţa, ragaz care oferă fiecăruia ocazia întoarcerii spre Hristos care rămâne Singurul care poate oferi viaţa veşnică.

Meditație la Marcu 16:1-8
Să nu-l mai căutăm pe Hristos acolo unde ni l-au pus alții!

De Terinte Ciprian, în 21 martie 2020

Pentru cei mineralizați deja în necredința lor, turbulențele vieții nu reprezintă decât argumente suplimentare pentru alegerea lor de a persista în această stare. Dar nu la aceștia aș dori să mă refer în rândurile de mai jos. Afectați de derive existențiale sunt și cei care cred și sunt angajați într-un parcurs spiritual al cunoașterii lui […]

Meditație la Marcu 14:53-65

De Ștefănică Dragoș, în 19 martie 2020

În nenumărate rânduri, Hristos ne-a avertizat că în lume vom avea necazuri, că vom fi urâți de toți, așa cum și El a fost urât și respins, și că ucenicia la care El ne cheamă înseamnă, în esență, purtarea crucii, alături de El.

„În noaptea aceasta toți vă veți poticni” (Marcu 14.26-31)
O REFLECȚIE BIBLICĂ DIN ZIUA DECRETĂRII STĂRII DE URGENȚĂ

De Terinte Ciprian, în 16 martie 2020

O criză scoate la iveală aspecte nebănuite și neștiute ale ființelor noastre lăuntrice. Ne îngrozim, uneori, când constatăm, sub presiunea adversităților, patima purulentă ce zăcea necunoscută în adâncimea sufletelor noastre.  Speranța următorilor lui Hristos, însă, nu este în capacitățile lor intrinseci de a controla furia dezlănțuită a emoțiilor lor negative sau de a desface ochiurile încâlcite ale năvodului vieții. Speranța lor este în victoria definitivă și incontestabilă pe care Salvatorul lor, Isus Hristos, a repurtat-o asupra răului universal prin moarte sacrificială și înviere.