Valoarea Cuvântului lui Dumnezeu

Adrian Jurj, 12 ianuarie 2019

Caracterul supranatural al Cuvântului lui Dumnezeu se remarcă prin autoritatea sa de a comunica în mod activ cu cititorul. Biblia ne descoperă atât voia lui Dumnezeu, cât şi starea noastră lăuntrică, oferindu-ne, în acelaşi timp, şi puterea necesară înfăptuirii mesajul primit. Prin aceasta se distinge profund de toate celelalte cărţi. Frumuseţea Bibliei constă în cuvintele ei vii, care se „pliază” pe înţelegerea şi nevoia credinciosului. Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă standardul suprem al adevărului. Apropierea de Cuvântul sfânt ne va conduce la echilibru emoţional şi spiritual, iar puterea transformatoare a Evangheliei va oferi discernământul şi capacitatea necesare trăirii unei vieţi armonioase şi pline de rod spiritual.