Părtășia bisericii

Dinu Piscuc, 12 ianuarie 2019

Are beneficii unice, dăruite bisericii într-un mod tainic