Botez noutestamental

Dinu Piscuc, 11 ianuarie 2019

‘Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire’
(Romani 9:10)