Cuvântul lui Dumnezeu

Dinu Piscuc, 10 ianuarie 2019

‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”
(Luca 4:4)