Copacul recunoștinței

Dinu Piscuc, 9 ianuarie 2019

Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup,
să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători.(Coloseni 3: 15)